Handelsbetingelser

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

2. Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner, og det er tydeligt angivet, om priser er med eller uden moms. Der pålægges følgende gebyrer ekskl. moms. på alle køb foretaget online:

 • Dankort: kr. 1,39 af transaktionsbeløbet
 • Visa/Dankort: 1,39 af transaktionsbeløbet
 • Mastercard: 1,50% af transaktionsbeløbet
 • Maestro: 1,50% af transaktionsbeløbet
 • Visa: 1,50% af transaktionsbeløbet
 • Visa Electron: 1,50% af transaktionsbeløbet
 • JCB: 3,75% af transaktionsbeløbet
 • American Express: 3,75% af transaktionsbeløbet

3. Betaling

Vi modtager følgende betalingskort:

 • Dankort
 • Visa/Dankort
 • Mastercard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron
 • JCB
 • American Express

Al kortbetaling på hjemmesiden sker elektronisk. Betalingen vil blive hævet ved købet. Skal betaling ske ved fremsendelse af faktura, betales senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Betales senere end aftalt, er Økonomiforum berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

4. Levering af varer

Levering og bekræftelse af køb af kursus, uddannelse eller konference sker til købers afgivne mailadresse medmindre andet er aftalt.

5. Afbestillingsbetingelser

Heldagsarrangementer (f.eks. konferencer og seminarer)

Afmeldingsfristen er en måned inden konferencens afholdelse med mindre andet er anført under det enkelte arrangement, hvor der vederlagsfrit kan foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes.

Kurser og Uddannelser (f.eks. controlleruddannelserne og Excel-kurser)

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets og uddannelsens start med mindre andet er anført under det enkelte kursus eller uddannelse, hvor der vederlagsfrit kan foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt via mail til info@okonomiforum.dk og være Økonomiforum i hænde senest kl. 12.00 på dagen for de ovenfor angivne frister.

Overdragelse af billet

Det er muligt for tilmeldte deltagere at overdrage billetten til en kollega, når den tilmeldte deltager selv er forhindret i at møde op. Overdragelse skal ske skriftligt via mail til info@okonomiforum.dk og indeholde oplysninger om navn, titel, e-mail og firmanavn. Det er ikke muligt at overdrage betalingsansvaret.

Forbehold

Økonomiforum tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 7022 2766 eller via mail til info@okonomiforum.dk.

6. Reklamationsret

Klager kan sendes til:

E-mail: info@okonomiforum.dk

Økonomiforum ApS
Philip Heymans Alle 3, 5. sal
2900 Hellerup

Udstedes kursusbeviser?

Der udstedes kursusbevis for deltagelse på et kursus og uddannelse. Det er et krav for udstedelse af kursusbevis, at du har deltaget i minimum 85 % af undervisningstiden.

Tilbydes målrettede virksomhedskurser?

Ring på tlf. 7022 2766 og hør nærmere om mulighederne for et målrettet kursus særligt til din virksomheds ønsker og behov.

7. Markedsføring

I forbindelse med køb af uddannelse, kursus eller konference bliver du automatisk tilmeldt Økonomiforums nyhedsbrev. Ifølge markedsføringslovens §6 stk. 2. kan en erhversdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. Du har dog mulighed for let og gebyrfrit at frabede dig dette.